Hotline (+84) 2363 575 799

Hệ thống phòng

Superior Double
Diện tích: 25m2
Số lượng phòng: 10
Giường: 1 giường 1m8
View: Thành phố
Giá: 850.000 VNĐ
Chi tiết
Superior Twin
Diện tích: 28m2
Số lượng phòng: 10
Giường: 2 giường 1m2
View: Thành phố
Giá: 850.000 VNĐ
Chi tiết
Deluxe Double
Diện tích: 28m2
Số lượng phòng: 10
Giường: 1 giường 1m8
View: Thành phố
Giá: 950.000 VNĐ 
Chi tiết
Deluxe Twin
Diện tích: 28m2
Số lượng phòng: 10
Giường: 2 giường 1m2 
View: Thành phố
Giá: 950.000 VNĐ
Chi tiết
Premium Twin
Diện tích: 35m2
Số lượng phòng: 6
Giường: 2 giường 1m5
View: thành phố
Giá: 1.050.000 VNĐ
Chi tiết
Executive Double
Diện tích: 35m2
Số lượng phòng: 4
Giường: 1 giường 1m8
View: View 1 góc biển
Giá: 1.150.000VNĐ
Chi tiết
Studio Apartment with Sea View
Diện tích: 40m2
Số lượng phòng: 1
Giường: 1 giường 1m8
View: biển
Giá: 1.600.000VNĐ
Chi tiết
Studio Apartment with Balcony
Diện tích: 40m2
Số lượng phòng: 1
Giường: 1 giường 1m8
View: biển
Giá: 1.600.000VNĐ
Chi tiết
Ocean Suite
Diện tích: 35m2
Số lượng phòng: 1
Giường: 1 giường 1m8
View: biển
Giá: 1.500.000VNĐ
Chi tiết
Suite with Balcony
Diện tích: 35m2
Số lượng phòng: 1
Giường: 1 giường 1m8
View: Thành phố
Giá: 1.500.000VNĐ
Chi tiết